به اطلاع دانشجويان محترم مي‌رساند دانشگاه از تاريخ 19 مردادماه لغايت 26مردادماه تعطيل مي‌باشد.
    براي انجام امور اداري و آموزشي از تاريخ 27مرداد اقدام نماييد.