العلمُ يرشِدکَ والعملُ يبلُغُ بک الغاية
  دانش تو را راهنمايي مي کند و عمل تو را به مقصد مي رساند - حضرت علي (ع)
  معاونت فرهنگي دانشگاه فرهنگ ومعارف اسلامي در نظر دارد ضمن قدر داني از دانشجويان ممتاز و موفقي که با درايت ، بصيرت ، تلاش مداوم و مستمر به عنوان دانشجوي برتر انتخاب شده اند ،به پاس زحمات ايشان جوايز ارزنده اي به اين عزيزان اهدا نمايد . لذا ضمن تبريک و تهنيت اين موفقيت، دانشجوياني که اسامي آنها در ذيل ذکر شده است جهت دريافت جايزه خود با اداره فرهنگي تماس حاصل فرمايند.
   

  لیست دانشجویان برتر (رتبه اول تا سوم) نیمسال اول سال تحصیلی 91-92

  رشته تاریخ اسلام مقطع کارشناسی دوره نیمه حضوری

  ردیف

  نام ونام خانوادگی

  معدل نیمسال تحصیلی

  1

  حسینی هرندی زینب السادات

  19.88

  2

  خوش نژاد فرزانه

  19.81

  رشته فلسفه و کلام اسلامی مقطع کارشناسی دوره نیمه حضوری

  ردیف

  نام ونام خانوادگی

  معدل نیمسال تحصیلی

  1

  آبائی مهدیه

  19.34

  2

  رسولی راد عاطفه

  19.3

  رشته معارف اسلامي و فلسفه مقطع کارشناسی دوره نیمه حضوری

  ردیف

  نام ونام خانوادگی

  معدل نیمسال تحصیلی

  1

  عابديني ساجده

  19.46

  2

  طباطبايي تكتم السادات

  18.6

  رشته معارف اسلامی دوره نیمه حضوری

  ردیف

  نام ونام خانوادگی

  معدل نیمسال تحصیلی

  1

  عارفي خليل

  19.5

  2

  سمانه پاکدل

  18.65

  رشته معارف اسلامی دوره مجازی

  ردیف

  نام ونام خانوادگی

  معدل نیمسال تحصیلی

  1

  نيكزادالحسيني دهكردي نسيمه

  19.58

  2

  رجب زاده نوبخت ناهيد

  19.53

  رشته معارف اسلامی و تاریخ مقطع کارشناسی دوره نیمه حضوری

  ردیف

  نام ونام خانوادگی

  معدل نیمسال تحصیلی

  1

  شكري آويني زهرا

  19.38

  2

  خضرنياكان محترم

  18.85

       

  رشته معارف اسلامی و تاریخ مقطع کارشناسی دوره مجازی

  ردیف

  نام ونام خانوادگی

  معدل نیمسال تحصیلی

  1

  مطهري بيدگلي عطيه سادات

  19.06

       

  رشته معارف اسلامی و کلام مقطع کارشناسی دوره نیمه حضوری

  ردیف

  نام ونام خانوادگی

  معدل نیمسال تحصیلی

  1

  قهرماني نيره

  19.5

  2

  مهيايي هدي

  19.44

  رشته معارف اسلامی و کلام مقطع کارشناسی دوره مجازی

  ردیف

  نام ونام خانوادگی

  معدل نیمسال تحصیلی

  1

  آباديان مايده

  18.6