از روز شنبه مورخ 28/2/92 پيش شماره تلفن قم از 0251 به 025 تغيير يافته و به ابتداي تمامي شماره تلفن‌ها عدد 3 اضافه مي‌شود.