قابل توجه دانشجویان محترم

    محدوده امتحانی درس درآمدي بر منطق كد 14403 و 11319  تا پايان درس 15  اعلام مي گردد.