قابل توجه دانشجویان گرامی

    محدوده آزمون درس  عربي (2) با كد 11203 تا پايان درس 11 اعلام مي گردد.

    موفق باشید