قابل توجه دانشجویان محترم

    محدوده آزمون درس اعجاز علمي (1) علوم طبيعي كد  38423  تا صفحه 150 اعلام مي گردد و بقيه كتاب جهت مطالعه آزاد است.