قابل توجه دانشجویان گرامی

    محدوده امتحانی درس آشنايي با اصول و فلسفه آموزش و پرورش كد  18404 به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد:

     صفحه ۱۵ تا ۲۶/ صفحه ۴۲ تا ۵۷/صفحه ۷۳ تا ۸۹/صفحه ۱۰۲ تا ۱۳۱/صفحه ۱۶۸  تا ۱۸۰/صفحه ۲۱۵ تا ۲۱۷.

    بقيه كتاب جهت مطالعه آزاد است و در امتحان نمی‌آید.