به نام خدا

  مسابقه کتابخوانی "پندهای الهی"

  مهلت پاسخگویی به مسابقه از 14 فروردین تا 13 اردیبهشت

  دانشجویان گرامی برای شرکت در این مسابقه به سامانه ارتباطات فرهنگی

  قسمت مسابقات فرهنگی مراجعه نموده و از جوایز مسابقه بهره‌مند شوند.

  جوایز نقدی برای برندگانبه همراه امتیاز فرهنگی برای شرکت کنندگان

  برای اطلاعات بیشتر با شماره 02532908193 داخلی 360 و 371

  یا شماره مستقیم فرهنگی 02532113757 تماس بگیرید.