به نام خدا

   مسابقه «ویژه سال 1400 »

  مهلت پاسخگویی به مسابقه از 3 تا 30 آبان

  دانشجویان گرامی برای شرکت در این مسابقه به سامانه ارتباطات فرهنگی قسمت مسابقات فرهنگی

  مراجعه نموده و از جوایز مسابقه بهره‌مند شوند.

  جوایز نقدی به همراه امتیاز فرهنگی برای شرکت کنندگان

  برای اطلاعات بیشتر با شماره 02532908193 داخلی 360 و 371

  یا شماره مستقیم فرهنگی 02532113757 تماس بگیرید.