قابل توجه دانشجویان گرامی

  همانطور که در اطلاعیه انتخاب واحد به اطلاع رسید زمان حذف و اضافه واحد،  نیمسال اول 1401-1400 از تاریخ 10/07/1400   تا    12/07/1400 می‌باشد. دانشجویان عزیز می‌توانند با رعایت تذکراتی که در ذیل به آن اشاره شده است اقدام به حذف و اضافه واحد نمایند.

  تذکرات:

  1. جدول دروس ارائه‌شده شامل عنوان درس، متن آموزشی و محدوده آن و نام استاد را می‌توانید در صفحه اول سایت دانشگاه قسمت برنامه‌ آموزشی، دروس ارائه شده مشاهده نمائید.

  2. دروس ارائه شده بر اساس ورودی دانشجویان تنظیم شده است لذا سعی کنید  اولویت انتخاب واحد شما بر اساس دروس ارائه شده به گروه خودتان باشد. (لینک مشاهده دروس ارائه شده در صفحه حذف و اضافه وجود دارد).

  3. درس درآمدي بر منطق با كد 11319 براي ورودیهای قبل از 98 مقطع کارشناسی در رشته هاي  تاريخ،  علوم قرآنی، علوم تربيتي،  اخلاق  و  اديان  به عنوان درس اختياري است و الزامی در اخذ آن نمی‌باشد.

  4. رعایت پیش نیار و هم نیاز دروس الزامی است.

  5. برای جلوگیری از تداخل کلاس‌های آنلاین برنامه کلاسها‌ در صفحه اول سایت بارگذاری شده است. (لینک مشاهده برنامه کلاسی در صفحه حذف و اضافه وجود دارد)

  6. در صورت ضرورت چنانچه تداخل کلاسی بوجود آید، دانشجو می‌تواند یک درس را از طریق کلاس زنده و درس دیگر را از آرشیو کلاس استفاده کند.

  7. به دانشجویانی که به صورت منظم در کلاس‌های آن‌لاین شرکت کنند یک نمره به عنوان نمره کلاسی تعلق خواهد گرفت.

  8. درسی را که دانشجو در کلاس آنلاین شرکت نکرده و از آرشیو کلاس استفاده نموده نمره کلاسی ندارد.

  9. هر نوع تخلف انتخاب واحد از قبیل: عدم رعايت حداقل و حداکثر واحد و يا رعايت نکردن پيش‌نياز و... را در زمان حذف و اضافه اصلاح کنيد، در غیر این صورت تبعات آن به عهده دانشجو مي‌باشد.

  10. دانشجویانی که تا کنون  به دلایلی مثل مشکل مالی نتوانسته اند انتخاب واحد کنند در زمان حذف و اضافه می‌توانند به سامانه مراجعه کرده و انتخاب واحد نمایند.

  11. سؤالات و ابهامات مربوط به انتخاب واحد و حذف و اضافه را می‌توانید از واحد خدمات آموزشی دانشجویی (داخلی 221 آقای موحدی) و سؤالات مربوط به کلاس‌ها را از واحد امور کلاس‌ها(داخلی 223 آقای شاه محمدی) بپرسید.