به نام خداوند هستی بخش

   مسابقه کتابخوانی  «رستگاران 1 »

  مهلت پاسخگویی به مسابقه از اول شهریور تا 31 شهریور

  دانشجویان گرامی برای شرکت در این مسابقه به سامانه ارتباطات فرهنگی قسمت مسابقات فرهنگی

  مراجعه نموده و از جوایز مسابقه بهره‌مند شوند

  - جوایز نقدی به همراه امتیاز فرهنگی برای شرکت کنندگان

  برای اطلاعات بیشتر با شماره 32908193 داخلی 360 و 371

  یا شماره مستقیم فرهنگی 32113757 تماس بگیرید.