بسم الله الرحمن الرحيم

  به اطلاع انشجویان گرامی کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌رساند زمان حذف و اضافه ترم تابستان 1399-1400 از تاریخ 9/5/1400  تا  11/5/1400 می باشد. لطفا در این مورد به تذکرات ذیل توجه نمایید:

  تذکرات:

  1. دانشجویانی که انتخاب واحد ترم تابستانی را انجام داده‌اند، در زمان حذف و اضافه می توانند تمام یا تعدادی از دروس انتخابی را حذف و یا جایگزین نمایند.
  2. دانشجویانی که  به هر دلیلی موفق به انتخاب واحد ترم تابستان نشده اند می توانند در زمان حذف و اضافه از بین دروس ارائه شده (کارشناسی: سایت  ikvu.ir ، قسمت برنامه آموزشی کارشناسی، دروس ترم تابستانی کلیک - کارشناسی ارشد: سایت  ikvu.ir ، قسمت برنامه آموزشی کارشناسی ارشد، دروس ترم تابستانی کلیک) تا حداکثر 6 واحد درسی انتخاب نمایند.
  3. در صورتی که حداکثر 8 واحد از واحدهای درسی دانشجو باقیمانده باشد می‌تواند تمام 8 واحد را در ترم تابستان اخذ کند.
  4. دانشجویان ارشد توجه داشته باشند دروس جبرانی در طول دوره تحصیل در ترم عادی ارائه خواهد شد و اگر دانشجویی این دروس را در ترم تابستان اخذ کند، در ترمی که دروس جبرانی ارائه می‌شود درس جایگزین نخواهیم داشت و باید به حداقل واحد اکتفا کند.
  5. انتخاب واحد ترم تابستاني اختياري است .
  6. دروس ترم تابستاني هيچ گونه برنامه آموزشی اعم از کلاس آن‌لاين، رفع اشکال، پیامگاه و امتحان میان‌ترم  ندارد.
  7. در ترم تابستانی علاوه بر شهریه متغیر، 50 درصد شهریه ثابت اخذ می‌شود.
  8. دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد چنانچه در ترم عادی اخذ شود شهریه متغیر ندارد ولی چنانچه در تابستان اخذ شوند علاوه بر شهریه متغیر، 50 درصد شهریه ثابت هم از دانشجو اخذ می‌شود.
  9. مشاهده محتوای دروس در خط سير آموزشي برای دانشجویان امکان پذير است و چنانچه برخی دروس خط سیر نداشته باشند دانشجو موظف است از کتابفروشی دانشگاه کتاب یا جزوه مربوطه را تهیه نماید.
  10. امتحانات ترم تابستانی دانشجویان اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت مجازی و تستی  برگزار خواهد شد.
  11. تعداد سؤالات امتحانی 40 سوال می‌باشد با بارم 20 نمره و زمان پاسخگویی به سوالات 70 دقیقه است.
  12. برخی از دروس با موافقت شورای علمی دانشگاه به برخی از دانشجویانی که شرایط خیلی خاص برای فارغ التحصیلی داشته‌اند ارائه شده است و لذا امکان انتخاب این دروس برای بقیه دانشجویان وجود ندارد و سیستم پیغام تکمیل ظرفیت را می دهد.