دروس نيم سال اول 1400 رشته انديشه سياسي در اسلام ورودي اول 99
  ردیف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس متن درس محدوده
  1 34405 بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 2 مقاله محور حمزه علی وحیدی منش رشته اندیشه سیاسی-بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) کل جزوه
  2 34413 اندیشه سیاسی در ایران 2 متن محور اعلام می‌شود رشته اندیشه سیاسی-تحولات سیاسی ایران معاصر کل جزوه
  3 34402 اندیشه سیاسی در اسلام (الف) 2 کار کلاسی محمدبابازاده رشته اندیشه سیاسی-اندیشه سیاسی در اسلام 1  کل جزوه
  4 34407 شناخت اندیشه های سیاسی (در قرآن) 2 انبوه خوانی علي اکبر بياري شناخت اندیشه های سیاسی-ارشد -رشته اندیشه سیاسی کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته انديشه سياسي در اسلام ورودي اول 1400
  ردیف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس متن درس محدوده
  1 34405 بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 2 مقاله محور حمزه علی وحیدی منش رشته اندیشه سیاسی-بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) کل جزوه
  2 34413 اندیشه سیاسی در ایران 2 متن محور اعلام می‌شود رشته اندیشه سیاسی-تحولات سیاسی ایران معاصر کل جزوه
  3 34402 اندیشه سیاسی در اسلام (الف) 2 کار کلاسی محمدبابازاده رشته اندیشه سیاسی-اندیشه سیاسی در اسلام 1  کل جزوه
  4 34407 شناخت اندیشه های سیاسی (در قرآن) 2 انبوه خوانی علي اکبر بياري شناخت اندیشه های سیاسی-ارشد -رشته اندیشه سیاسی کل جزوه
  5 31302 خداشناسی 2 جبرانی احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي کل جزوه
  6 31301 معرفت شناسی 2 چبرانی سيدحامد طاهري معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی کل جزوه
  دروس نيم سال  اول 1400 رشته علوم قرآن -اعجاز  ورودي نيم سال اول 99
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس متن درس محدوده
  1 38309 روش تحقیق در قرآن (روش تفسیر موضوعی) 2 میان ترم اعلام می‌شود اعلام می‌شود کل جزوه
  2 38422 اعجاز ادبی 2 میان ترم جعفر انواري اعلام می‌شود کل جزوه
  3 38425 بررسی نظریه صرفه و آیات تحدی 2 میان ترم علي‎اوسط باقري اعلام می‌شود کل جزوه
  4 38421 سیر تطور وجوه اعجاز قرآن 2 انبوه خوانی علی رحیمی زاده  اعلام می‌شود کل جزوه
  دروس نيم سال  اول 1400 رشته علوم قرآن -اعجاز  ورودي نيم سال اول 1400
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 31302 خداشناسی 2 جبرانی احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي کل جزوه
  2 31301 معرفت شناسی 2 جبرانی سيدحامد طاهري معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی کل جزوه
  3 38301 روش ها و گرایش های تفسیری 2 کار کلاسی محسن کريمي قدوسي قواعد تفسیر -روش تفسیر قران - کل جزوه
  4 38307 زیان تخصصی 2 متن محور مرتضی کریمی زبان تخصصی علوم قرانی- کل جزوه
  5 38304 قرآن و علوم بشری 2 متن محور سید اسماعیل علوی كتاب روان شناسي در قرآن و حديث /جلد اول / محمد صادق شجاعي /انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  کل جزوه
  6 38303 قرآن و مستشرقان 2 متن محور هابیل گرمابی کتاب مستشرقان و قرآن کل جزوه
  7 31304 فلسفه اخلاق 2 کار کلاسی سيد اكبر حسيني ‎قلعه‎بهمن فلسفه اخلاق کل جزوه
  8 31305 فلسفه حقوق 2 متن محور عبدالله بهارلوئی نظام حقوقي اسلام کل جزوه
  دروس نيم سال  اول 1400 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال اول 99
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 37411 نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه 2 مقاله محور محمدجواد ياوري‌‌سرتختي نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه کل جزوه
  2 37407 روش تحقیق در تاریخ 2 متن محور حامد منتظری‌مقدم رو ش تحقیق در تاریخ - کل جزوه
  3 37406 تاریخ فرق و اندیشه­ های کلامی شیعه 2 متن محور محسن تنها فرق و مذاهب اسلامی کل جزوه
  4 37402 تاریخ سیاسی شیعیان (1) قیام­ های شیعه 2 انبوه خوانی علي واحدي تاریخ سیاسی شیعیان  کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال دوم 99
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 37411 نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه 2 مقاله محور محمدجواد ياوري‌‌سرتختي نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه کل جزوه
  2 37407 روش تحقیق در تاریخ 2 متن محور حامد منتظری‌مقدم رو ش تحقیق در تاریخ - کل جزوه
  3 37406 تاریخ فرق و اندیشه­ های کلامی شیعه 2 متن محور محسن تنها فرق و مذاهب اسلامی کل جزوه
  4 37402 تاریخ سیاسی شیعیان (1) قیام­ های شیعه 2 انبوه خوانی علي واحدي تاریخ سیاسی شیعیان  کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال اول 1400
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 37411 نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه 2 مقاله محور محمدجواد ياوري‌‌سرتختي نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه کل جزوه
  2 37407 روش تحقیق در تاریخ 2 متن محور حامد منتظری‌مقدم رو ش تحقیق در تاریخ - کل جزوه
  3 37406 تاریخ فرق و اندیشه­ های کلامی شیعه 2 متن محور محسن تنها فرق و مذاهب اسلامی کل جزوه
  4 37402 تاریخ سیاسی شیعیان (1) قیام­ های شیعه 2 انبوه خوانی علي واحدي تاریخ سیاسی شیعیان  کل جزوه
  5 31302 خداشناسی 2 جبرانی احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي کل جزوه
  6 31301 معرفت شناسی 2 جبرانی سيدحامد طاهري معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته تاريخ اسلام ورودي نيم سال اول 99
  ردیف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس متن درس محدوده
  1 36402 نقد و بررسی متون تاریخی 2 انبوه خوانی محمدشهبازی نقد و بررسی متون تاریخی  کل جزوه
  2 36413 زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 2 کار کلاسی حسن بستان  زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی) کل جزوه
  3 36408 ملل و نحل با تکیه بر مسائل اجتماعی و سیاسی 2 متن محور محسن تنها فرق و مذاهب اسلامی- کل جزوه
  4 36407 نقد و بررسي تاريخ اسلام تا پايان عباسيان 2 مقاله محور علی محقق اصفیائی نقد و بررسی اسلام تا پایان عباسیان کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته تاريخ اسلام ورودي نيم سال دوم 99
  ردیف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس متن درس محدوده
  1 36402 نقد و بررسی متون تاریخی 2 انبوه خوانی محمدشهبازی نقد و بررسی متون تاریخی  کل جزوه
  2 36413 زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 2 کار کلاسی حسن بستان  زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی) کل جزوه
  3 36408 ملل و نحل با تکیه بر مسائل اجتماعی و سیاسی 2 متن محور محسن تنها فرق و مذاهب اسلامی- کل جزوه
  4 36407 نقد و بررسي تاريخ اسلام تا پايان عباسيان 2 مقاله محور علی محقق اصفیائی نقد و بررسی اسلام تا پایان عباسیان کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته تاريخ اسلام ورودي نيم سال اول 1400
  ردیف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس متن درس محدوده
  1 36402 نقد و بررسی متون تاریخی 2 انبوه خوانی محمدشهبازی نقد و بررسی متون تاریخی  کل جزوه
  2 36413 زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 2 کار کلاسی حسن بستان  زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی) کل جزوه
  3 36408 ملل و نحل با تکیه بر مسائل اجتماعی و سیاسی 2 متن محور محسن تنها فرق و مذاهب اسلامی- کل جزوه
  4 36407 نقد و بررسي تاريخ اسلام تا پايان عباسيان 2 مقاله محور علی محقق اصفیائی نقد و بررسی اسلام تا پایان عباسیان کل جزوه
  5 31302 خداشناسی 2 جبرانی احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي کل جزوه
  6 31301 معرفت شناسی 2 جبرانی سيدحامد طاهري معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته دين شناسي ورودي نيم سال اول 99
  ردیف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 35407 فلسفه دین 3 2 کار کلاسی رسول باقریان‌خوزانی فلسفه دین 3  کل جزوه
  2 35410 فرق و مذاهب اسلامی 2 متن محور محسن تنها فرق و مذاهب اسلامی کل جزوه
  3 35413 شیعه در جهان امروز 2 مقاله محور محمد مفتاح رشته دین شناسی-گزیده وضعیت شناسی شیعه در جهان معاصر کل جزوه
  4 35404 نقد و بررسی فرهنگ غرب، به ویژه تاریخ لادینی (سکولاریسم) و نحوه مواجهه متفکران مسلمان با آن 2 انبوه خوانی رضا رمضان نرگسی سیر اندیشه سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام -  کل جزوه
  دروس نيم سال  اول 1400 رشته دين شناسي ورودي نيم سال دوم 99
  ردیف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 35407 فلسفه دین 3 2 کار کلاسی رسول باقریان‌خوزانی فلسفه دین 3  کل جزوه
  2 35410 فرق و مذاهب اسلامی 2 متن محور محسن تنها فرق و مذاهب اسلامی کل جزوه
  3 35413 شیعه در جهان امروز 2 مقاله محور محمد مفتاح رشته دین شناسی-گزیده وضعیت شناسی شیعه در جهان معاصر کل جزوه
  4 35404 نقد و بررسی فرهنگ غرب، به ویژه تاریخ لادینی (سکولاریسم) و نحوه مواجهه متفکران مسلمان با آن 2 انبوه خوانی رضا رمضان نرگسی سیر اندیشه سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام -  کل جزوه
  دروس نيم سال  اول 1400 رشته دين شناسي ورودي نيم سال اول 1400
  ردیف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 35407 فلسفه دین 3 2 کار کلاسی رسول باقریان‌خوزانی فلسفه دین 3  کل جزوه
  2 35410 فرق و مذاهب اسلامی 2 متن محور محسن تنها فرق و مذاهب اسلامی کل جزوه
  3 35413 شیعه در جهان امروز 2 مقاله محور محمد مفتاح رشته دین شناسی-گزیده وضعیت شناسی شیعه در جهان معاصر کل جزوه
  4 35404 نقد و بررسی فرهنگ غرب، به ویژه تاریخ لادینی (سکولاریسم) و نحوه مواجهه متفکران مسلمان با آن 2 انبوه خوانی رضا رمضان نرگسی سیر اندیشه سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام -  کل جزوه
  5 31302 خداشناسی 2 جبرانی احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي کل جزوه
  6 31301 معرفت شناسی 2 جبرانی سيدحامد طاهري معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته فلسفه دين ورودي اول 99
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس متن درس محدوده
  1 32409 هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی 2 مقاله محور مرتضی صانعی رشته فلسه دین-هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی- کل جزوه
  2 32403 وحی و تجربه دینی 2 متن محور حمید خدابخشیان رشته فلسفه دین-نبوت از دیدگاه متکلمان کل جزوه
  3 32401 براهین اثبات وجود خدا 2 انبوه خوانی سیدغلامعباس موسوی‌مقدم رشته فلسفه دین-خدا شناسی از دیدگاه متکلمان کل جزوه
  4 32407 دین، عرفان و معنویت 2 کار کلاسی رسول باقریان‌خوزانی فلسفه دین 3 -رشته دین شناسی- کل جزوه
  دروس نيم سال  اول 1400 رشته فلسفه دين ورودي دوم 99
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس متن درس محدوده
  1 32409 هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی 2 مقاله محور مرتضی صانعی هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی- کل جزوه
  2 32403 وحی و تجربه دینی 2 متن محور حمید خدابخشیان نبوت از دیدگاه متکلمان کل جزوه
  3 32401 براهین اثبات وجود خدا 2 انبوه خوانی سیدغلامعباس موسوی‌مقدم خدا شناسی از دیدگاه متکلمان - کل جزوه
  4 32407 دین، عرفان و معنویت 2 کار کلاسی رسول باقریان‌خوزانی فلسفه دین 3 - کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته فلسفه دين ورودي اول 1400
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس متن درس محدوده
  1 32409 هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی 2 مقاله محور مرتضی صانعی هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی کل جزوه
  2 32403 وحی و تجربه دینی 2 متن محور حمید خدابخشیان رشته فلسفه دین-نبوت از دیدگاه متکلمان کل جزوه
  3 32401 براهین اثبات وجود خدا 2 انبوه خوانی سیدغلامعباس موسوی‌مقدم رشته فلسفه دین-خدا شناسی از دیدگاه متکلمان  کل جزوه
  4 32407 دین، عرفان و معنویت 2 کار کلاسی رسول باقریان‌خوزانی فلسفه دین 3 -رشته دین شناسی- کل جزوه
  5 31302 خداشناسی 2 جبرانی احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي کل جزوه
  6 31301 معرفت شناسی 2 جبرانی سيدحامد طاهري معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی کل جزوه