بسمه تعالی

  قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی

  به اطلاع می‌رسد دانشجویانی که حداکثر 50 واحد باقیمانده دارند (با احتساب واحدهای ترم جاری) می‌توانند برای ترم تابستانی دروس درخواستی خود(حداکثر 6 واحد) را تا تاریخ 1400/03/31 به مرکز آموزش مجازی ارسال کنند تا شورای علمی از بین دروس درخواستی درس‌های ترم تابستانی را ارائه کند.

  توجه داشته باشید بعد از ارائه دروس توسط شورای علمی لازم است در زمان انتخاب واحد از بین دروس ارائه شده تا 6 واحد انتخاب نمایید.

  لازم به ذکر است بعد از ارائه دروس تابستانی در سایت، همه دانشجویان می‌توانند از بین دروس ارائه شده انتخاب واحد نمایند.

  نوع برنامه

  تاریخ

  انتخاب واحد

  1400/04/19    تا    1400/04/21    

  شروع ترم

  1400/05/01    

  حذف و اضافه

  1400/05/09    تا    1400/05/11    

  امتحانات

  1400/06/01    تا    1400/06/03