بسم الله الرحمن الرحیم

  سبك زندگي قرآني

  *حجت الاسلام محمد بابازاده (سبك زندگي قرآني و تربيت اسلامي)

  شنبه 9 اسفند ساعت 14 ال 16

  *جناب دكتر مصطفي ملايي (سبك زندگي قرآني و محيط خانواده)

  یکشنبه 10 اسفند ساعت 14 الي 16

  *حجت الاسلام سید عباس موسوي مقدم (سبك زندگي قرآني و مديريت رسانه)

  دوشنبه 11 اسفند ساعت 9 الي 10 و 11 الي 12

  حضور رایگان از طريق لينك زير

  ikvu.ir/live

  مرکز آموزش های آزاد با همکاری مديريت فرهنگي