قابل توجه دانشجویان گرامی

    به اطلاع می‌رسد درس دوازدهم  درس روان شناسي رشد استاد احمدي با  كد  16418  و 18411  جهت مطالعه آزاد است و در امتحان نمی‌آید.