به اطلاع دانشجويان گرامي مي رسد درس هاي 6-7-9-10-11-12 درس روانشناسي شخصيت با كد 16420 حذف مي باشد و در امتحان نمي آيد.