بسمه تعالی

  قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی

  به اطلاع می‌رسد جهت برگزاری ترم تابستان دانشجویانی که حداکثر 50 واحد باقیمانده دارند (با احتساب واحدهای ترم جاری) می‌توانند دروس درخواستی خود(حداکثر 6 واحد) را تا تاریخ 1399/3/31 به مرکز آموزش مجازی ارسال کنند تا شورای علمی از بین دروس درخواستی درس‌های ترم تابستانی را ارائه کنند و پس از ارائه دروس، در زمان انتخاب واحد باید نسبت به انتخاب واحد های خود اقدام کنند.

  همچنین لازم به ذکر است بعد از ارائه دروس تابستانی در سایت، همه دانشجویان می‌توانند از بین دروس ارائه شده انتخاب واحد نمایند.

  انتخاب واحد:  1399/4/14  تا  1399/4/16

  شروع ترم:      1399/5/1

  حذف و اضافه:   1399/5/11  تا  1399/5/12

  امتحانات:       1399/6/1