قابل توجه دانشجویان گرامی

  محدوده امتحانی درس تاريخ و مكاتب اخلاق اسلامي با کد  16412 به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد:

  1.       ديباچه صفحه ۱۷ تا فصل دوم.

  2.    فصل دوم از طب روحاني تا صفحه ۱۳۵.   

  3.     فصل سوم مكتب اخلاقي عرفاني صفحه ۱۵۷ تا ۱۸۸.

  4.     فصل چهارم مكتب اخلاق نقلي صفحه ۲۵۵ تا ۲۹۵. 

  5.    بحث ويژه رويكرد دعايي صفحه ۳۱۱ تا ۳۱۵.

  در ضمن دانشجویان محترم برای این که در آزمون پاياني دچار مشكل نشوند لازم است صوت کلاس‌های استاد را گوش کنند.