قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

   تقویم آموزشی نیم‌سال دوم  99-98 به شرح ذیل به آگاهی می‌رسد دانشجویان محترم موظفند با در نظر داشتن تذکراتی که در پی می‌آید در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد و یا اخذ مرخصی اقدام نمایند.

  انتخاب واحد:                     28/10/98   تا   30/10/98
  درخواست مرخصی:            28/10/98   تا   30/10/98
  شروع نیم‌سال:                   1/11/98
  شروع کلاس‌های آنلاین:       5/11/98

  حذف و اضافه:                   12/11/98   تا   14/11/98
  حذف ترم و حذف اضطراری: 19/11/98        تا 5 هفته پیش از آزمون‌های پایان ترم.

  تذکرات

  1. جدول لیست دروس ارائه‌شده شامل عنوان درس، نوع درس، متن آموزشی و محدوده آن، دروس جبرانی و نام استاد را می‌توانید در صفحه اول سایت دانشگاه قسمت برنامه‌های آموزشی، دروس ارائه شده کارشناسی ارشد مشاهده نمائید.
  2. دروس ارائه شده بر اساس ورودی دانشجویان تنظیم شده است و دانشجو موظف است دروس ارائه شده به گروه خود را اخذ کند و در صورتی که مجموع واحدهایش بیشتر از 12 واحد نشود می تواند از دروس ارائه شده به گروه‌های دیگر هم اخذ کند.  
  3. برای جلوگیری از تداخل کلاس‌های آنلاین برنامه کلاسها‌ در زمان انتخاب واحد در صفحه اول سایت بارگذاری می‌شود.
  4. به دانشجویانی که به صورت منظم در کلاس‌های آن‌لاین شرکت کنند یک نمره به عنوان نمره کلاسی تعلق خواهد گرفت.
  5. در صورت نیاز راهنمای انتخاب واحد را در قسمت راهنمای کاربران مطالعه کنید.
  6. دانشجویی که اقدام به انتخاب واحد و یا اخذ مرخصی نکند غایب محسوب شده و از ادامه تحصیل محروم می‌شود.
  7. هر نوع تخلف انتخاب واحد مثل عدم رعایت حداقل و حداکثر واحد را در زمان حذف و اضافه اصلاح کنيد، در غیر این صورت تبعات آن به عهده دانشجو مي‌باشد.
  8. سؤالات و ابهامات مربوط به انتخاب واحد را می‌توانید از واحد خدمات آموزشی دانشجویی (داخلی 221آقای موحدی) بپرسید.