قابل توجه دانشجویان گرامی

    محدوده امتحانی دروس عربي4(کد  11205)، زبان قرآن6 (نحو)(کد 12207)، زبان قرآن 7(نحو) (کد 12208)،  عربي (4)(کد 88008)، ادبيات عرب5(کد 120132)  فقط سوره هاي نبا و نازعات است و بقيه كتاب جهت مطالعه آزاد می‌باشد.