قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد
    حذفیات درس «بررسی ترجمه قرآن» با کد 33411   به شرح ذيل به اطلاع می‌رسد:
    درس‌های 5 و 7 و 10 و درس 11 از صفحه 183 تا پايان درس و درس 12 از صفحه 193 تا پايان درس جهت مطالعه آزاد است.