قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد

    محدوده درس‌هاي «فرهنگ و دين اعراب حجاز هنگام ظهور» با کد 35403 و «مفهوم و تاريخ پيدايش شيعه» با کد 37413   

    در مقطع ارشد تا پايان درس 10 است و دو درس آخر برای مطالعه آزاد است.