« به نام خداوند هنرآفرین »

  برندگان مسابقه عکاسی اربعین به شرح زیر اعلام می شود:

  نفر اول : سرکار خانم زاهده آگاهی

   

  نفر دوم : جناب آقای علی اصغر محمدفام اقباش

  شایان ذکر است به تمامی شرکت کنندگان در این مسابقه امتیاز فرهنگی اهداء خواهد شد.

  مدیریت فرهنگی مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری

  پیروز و سربلند باشید