بسمه تعالی

  مدیریت فرهنگی مرکزآموزش مجازی و نیمه‌حضوری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
   در نظر دارد به مناسبت هفته بسیج مسابقه 
  شجره طیبه را  برگزار نماید. مهلت پاسخگویی به مسابقه از 98/09/04 تا 98/09/16
  می‌باشد. دانشجویان محترم جهت شرکت درمسابقه مذکور به سامانه ارتباطات فرهنگی قسمت
  مسابقات فرهنگی مراجعه نموده و از جوایز مسابقه بهره‌مند شوند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 371 (آقای حجتی آوینی) تماس بگیرید.