دکتر امیر خواص

  امیر خواص در سال 1344 در تهران به دنیا آمد. وی تحصيلات خود را تا مقطع ديپلم در تهران گذراند. از سال 1362 به تحصيل علوم حوزوي در قم مشغول شد. در سال 1372 دروس سطح را به پايان رساند و تا سال 1379 (حدود هفت سال) در درس خارج فقه شرکت کرد. از سال 1371 در کنار دروس حوزوي به تحصيل دروس جديد پرداخت. در سال 1375 در رشتة کارشناسي الهيات و معارف اسلامي فارغ‌‌التحصيل شد. سپس در مقطع کارشناسي ارشد در رشتة دين‌شناسي شرکت کرد. در سال 1381 از پايان‌نامة خود با عنوان «بررسي تطبيقي سعادت از ديدگاه افلاطون، ارسطو و غزالي» دفاع کرد و با رتبة عالي فارغ‌التحصيل شد. در سال 1383 نيز در مقطع دکتري در رشتة فلسفة دين در موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) پذیرفته شد و در سال 1388 از رسالة دکتري خود با عنوان «نقد و بررسی چندگانه‌انگاری الوهیت در مسیحیت» دفاع کرد و با رتبة عالي فارغ‌التحصيل شد. ايشان از سال 1382 عضو هیئت علمی مؤسسة آمورشي و پژوهشي امام خميني (ره) است.

  سوابق آموزشي و پژوهشي

  1. تدريسِ متون اسلامي، دانشگاه امام حسين، تهران، 1380 ش؛

  2. تدريسِ فلسفة اسلامي، کلام اسلامي، فلسفة دين، فلسفة اخلاق، اديان شرقي و ابراهيمي، و تفکر نقدي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، قم، 1381 تاکنون؛

  3. تدريسِ آشنايي با اديان شرقي و ابراهيمي، و کلام بين‌الاديان، مدرسة حجتيه، قم، 1383 تا 1389 ش؛

  4. تدريسِ آشنايي با اديان شرقي و ابراهيمي، مرکز تربيت راه‌نما و سفيران هدايت، قم، سال 1385 ش.

  5. تدريس طرح ولايت دانش‌جويي و دبيران، به مدت شانزده سال، 1380 تاکنون.

  6. کارورزي و پژوهش در زمينة فلسفة اخلاق، به مدت سه سال.

   

   

   

  آثار علمي

  أ. کتاب‌ها

  1. فلسفة اخلاق، ترجمة مجموعه مقالات دايرة ‌المعارف فلسفة اخلاق لارنس سی بکر، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چ 1، 1380 ش.

  2. باورهاي ديني (با همکاري ديگران)، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چ 1، 1380 ش.

  3. ايمان در سپهر اديان (با همکاري ديگران)، مؤسسة فرهنگي صهباي يقين، چ 1، 1384 ش.

  4. فلسفة اخلاق (با همکاري ديگران)، مرکز تدوين متون نهاد نماندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها، چ 1، 1385 ش.

  5. منشأ دين، کانون انديشة جوان، چ 1، 1388 ش.

  6. تفکر نقدي، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چ 1، 1388 ش.

  7. الوهیت در مسیحیت، بررسی تحلیلی و انتقادی، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چ 1، 1392ش.

  ب. مقالات

  1. «چالش نسبيت فرهنگي» (ترجمة مقاله)، معرفت، ش 32، بهمن و اسفند 1378.

  2. «نسبت ‌علم اخلاق ‌و فلسفة ‌اخلاق»، رواق ‌انديشه، ش 12، آذر 1381.

  3. «اخلاق اسلامي و اخلاق مسيحي»، صباح انديشه، ش 8، 1382 ش.

  4. «بررسي تطبيقي سعادت از ديدگاه افلاطون، ارسطو و غزالي»، کوثر معارف، پيش‌شمارة 1، پاييز 1384.

  5. «معنا‌شناسي اوصاف الهي از ديدگاه ابن‌ميمون و قاضي سعيد قمي»، معرفت، ش 123، دي 1386.

  7. «مسيح در آيين يهود»، معرفت اديان، ش 1، زمستان 1388.

  8. «پولس و الوهيت عيسي مسيح»، معرفت اديان، ش 2، بهار 1389.

  9. «نقد و بررسي ادبيات مکاشفه‌اي در آيين يهود»، معرفت اديان، ش 3، تابستان 1389.

  10. «اندیشه‌های دینی موسی‌بن میمون با تأکید بر کتاب دلالة الحائرین»، معرفت اديان، ش 5، زمستان 1389.

  11. «ادوار تاريخي آيين هندو و تحول در نظام خدايان»، معرفت اديان، ش 8، پاييز 1390.

  12. «بررسی تطبیقی خلقت آدم و حوا از منظر قرآن و عهد عتیق»، معرفت اديان، ش 14. (سال نیامده)

  13. «اخلاق یهودی (منابع، غایت و ویژگی‌ها)» اخلاق وحیانی، ش 5، سال دوم، پاييز و زمستان 92.

  14. «يهود در جزيرة‌العرب پيش از اسلام، تحليلي بر تأثير و تأثرات يهوديت و عرب جاهلي»، معرفت اديان، ش 20، پاييز 1393.

  15. «بررسی تحلیلی و انتقادی مکاتب فلسفی ناستیکه هند»، معرفت اديان، ش 22، بهار 1394.

  16. «خدا و وحدت وجود در مکتب و دانته»، معرفت اديان، ش 29، زمستان 1395.

  راه‌نمایی و مشاورة پایان‌نامه

  1. ایشان، راه‌نمایی و مشاورة بیست پايان‌نامه را در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري در حوزه و دانشگاه بر عهده داشته‌اند.

   

  تصویر: