در این مرکز دانشجويان می‌توانند به دو شيوه مجازی (الکترونیکی) و نيمه‌حضوری تحصیل نمایند.

    - دوره‌های آموزش مجازی، بر پایه استفاده از امکانات و بسترهای آموزش‌های الکترونیکی است که دانشجو ضمن بهره‌مندی از امکانات آموزش مجازی (کلاس آن لاین و آفلاین) از کتب، جزوات و بسته‌های آموزشی نیز برخوردار می‌گردد.

    - دوره‌های آموزش نیمه حضوری، بر پایه استفاده از کتب، جزوات و بسته‌های آموزشی شامل CD، آرشیو تدریس ترم‌های قبل و نرم‌افزار خط ‌سیر آموزشی است. در ضمن برای دانشجو امکان بهره‌مندی از امکانات آموزش الکترونیکی (کلاس آن لاین و آفلاین) نیز فراهم است.