زمان انتخاب واحد تا تاریخ چهارشنبه 25 بهمن ماه تمدید شد.
چنانچه دانشجو در موعد مقرر انتخاب واحد نکند و یا مرخصی نگیرد، غایب شمرده شده و اخراج آموزشی می شود.

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.