دانشجويان گرامي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد برای آگاهی از اعلام نمرات پايان ترم به نكات زیر توجه نماييد:
1. نتايج آزمون‌ها روز سه شنبه 1402/11/17 بر روي سايت، سامانه خدمات آموزشي آيكون اطلاعيه نمرات ترم قابل مشاهده خواهد بود.
2. دانشجويان مقطع ارشد از روز اعلام نتايج تا زمان نهايي شدن نمرات، فرصت ثبت درخواست تجديد نظر به نمرات را خواهيد داشت. لازم به ذكر است برخي از اساتيد گرامی ليست نمرات را ارسال نكرده‌اند، به محض دريافت نمرات در سامانه اعمال خواهد شد.
3. درخواست اعتراض دانشجويان نسبت به پرسش‌های پايان ترم توسط شوراي علمي بررسي شد. نتيجه بررسي‌ها و تغيير نمرات در قسمت اطلاعيه نمرات ترم سامانه خدمات آموزشي قابل مشاهده مي‌باشد.   
4. درخواست محاسبه نمرات پايان ترم از20 نمره براي آن دسته از دانشجوياني كه دلايل آنان توسط شوراي آموزش موجه تشخيص داده شده است، تا چند روز آینده در قسمت اطلاعيه نمرات ترم سامانه خدمات آموزشي قابل مشاهده مي‌باشد.
5. درخواست‌هاي ثبت غيبت موجه امتحاني پس از اعمال نمرات نهايي در كارنامه آموزشي انجام خواهد شد.
6. درخواست اعتراض دانشجويان نسبت به پرسش‌های میان ترم توسط اساتید گرامی بررسي شد. نتيجه بررسي‌ها و تغيير نمرات در قسمت اطلاعيه نمرات ترم سامانه خدمات آموزشي قابل مشاهده مي‌باشد. در ضمن با توجه به اين كه تصحيح آزمون پايان ترم مقطع کارشناسی به صورت سيستمي مي‌باشد، اعتراض نسبت به نمرات پايان ترم پذيرفته نيست.

موفق باشيد
واحد آزمون‌ها

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.