ردیف اسم درس  کد درس  گروه ارائه استاد  روز تاریخ ساعت  وضعیت برگزاری  توضیحات
1 روانشناسی انگیزش و هیجان 16419 1 عزت طلب سه شنبه 1403/3/8 10 جبرانی  
2 آشنایی با اصول و فلسفه آموزش و پرورش 18404 1 رئیسی سه شنبه 1403/3/8 15 جبرانی  
3 زبان خارجه 20105 3 عرب چهارشنبه 1403/3/9 11 جبرانی  
4 انسان شناسی 20304 1 وکیل پنج شنبه 1403/3/10 8 جبرانی  
5 آشنایی با احادیث 2 (کاربردی) 12416 1 سبزواری پنج شنبه 1403/3/10 9 جبرانی  
6 انسان شناسی 12404 1 وکیل پنج شنبه 1403/3/10 9 جبرانی  
7 درایه الحدیث 15405 1 احمدی پنج شنبه 1403/3/10 9 جبرانی  
8 آشنایی با احادیث (2) 16409 1 سبزواری پنج شنبه 1403/3/10 10 جبرانی  
9 مسیحیت 17407 1 نیکدل پنج شنبه 1403/3/10 11 جبرانی  
10 انسان شناسی 20304 1 وکیل پنج شنبه 1403/3/10 11 جبرانی  
11 فلسفه 4 11317 3 احد پور پنج شنبه 1403/3/10 15 جبرانی  
12 علوم قرآن (3) (با تکیه بر آیات و روایات) 15411 1 ذوالفقاری پنج شنبه 1403/3/10 8 جبرانی به مدت دو ساعت تا 10 برگزار می شود
13 فلسفه اخلاق 11304 3 قره باغی پنج شنبه 1403/3/10 10 جبرانی  
14 درآمدی بر منطق 20210 2 کشاورز پنج شنبه 1403/3/10 9 جبرانی به مدت دو ساعت تا 11 برگزار می شود
15 معارف شیعه 12412 1 سبحانی پنج شنبه 1403/3/10 10 جبرانی  
16 فلسفه اسلامی 3 11316 1 محمدی پنج شنبه 1403/3/10 11 جبرانی  
17 فلسفه 1 20201 1 احمدی پنج شنبه 1403/3/10 10 جبرانی به مدت دو ساعت تا 12 برگزار می شود
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.