به آگاهی دانشجويان گرامی كه در آزمون هاي پايان نيم­سال دوم سال تحصيلي 1402-1401 شركت كرده‌اند مي‌رساند كه اين دسته از دانشجويان مي­‌بايست از تاریخ 1402/04/10 تا 1402/04/30 با ورود به صفحه كاربري خود در قسمت سامانه خدمات آموزشي نسبت به انجام نظرسنجي پيرامون آزمون هاي نيم­سال جاري اقدام كنند.
شايان ذكر است مشاهده نمرات منوط به انجام نظر سنجي مي‌باشد.
در صورت وجود ابهام و سوال در اين خصوص، دانشجويان مي‌توانند با شماره داخلي 123 يا 124 تماس حاصل فرمايند.
ضمنا شماره تماس 02532113760 برای بررسي موارد در اختيار دانشجويان گرامی مي‌باشد.

مديريت برنامه ريزي و ارزيابي
نوع خبر: 

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.