عنوان خبر تاریخ
  محدوده درس زبان تخصصي(1) با کد 33413 ( مقطع کارشناسی ارشد) 1398 / 09 / 20
  محدوده درس زبان تخصصی با کد34414( مقطع کارشناسی ارشد) 1398 / 09 / 19
  تعطیلی کلاس‌های آن‌لاین روز سه شنبه 7 مهرماه 1398 1398 / 08 / 04
  محدوده درس علوم قرآن(2) با کد 15410 1398 / 07 / 15
  مهلت ارسال مقالات و فعالیت‌های کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد 1398 / 07 / 14
  تعطیلی کلاس‌های آن‌لاین در ایام اربعین حسینی 1398 / 07 / 13
  اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال نخست 99-1398 1398 / 06 / 30
  تمدید انتخاب واحد نیم‌سال نخست 99-1398 1398 / 06 / 07
  اطلاعیه تقویم آموزشی کارشناسی ارشد نیم‌سال نخست 99-1398 1398 / 06 / 03
  اطلاعیه تقویم آموزشی کارشناسی نیم‌سال نخست 99-1398 1398 / 06 / 03
  آخرین فرصت جهت انتخاب واحد نیم سال اول 97-98 1397 / 06 / 17
  تمدید انتخاب واحد نیم‌سال اول 97-98 1397 / 06 / 11
  تقویم آموزشی نیم‌سال اول 97-98 1397 / 04 / 21
  تمدید انتخاب واحد ترم تابستانی 1396 1396 / 04 / 27
  اطلاعیه تقویم برگزاری ترم تابستان 1396 1396 / 03 / 25
  برنامه کلاس‌های جبرانی آنلاین نیم‌سال اول 96-95 1395 / 09 / 23
  تاریخ انتخاب واحد، اخذ مرخصی، حذف و اضافه و شروع نیم‌سال دوم 95-94 1394 / 10 / 19
  تغییر در محدوده امتحانی تاریخ تشیع1 1394 / 03 / 10
  حذفیات درس آشنایی با احادیث 1 1394 / 03 / 03
  قابل توجه دانشجویان اخراج آموزشی مقطع کارشناسی 1394 / 02 / 28
  حذفيات درس هاي عربي1، صرف و نحو1 و ادبيات عرب1 1394 / 02 / 27
  ارسال مدارک فارغ‌التحصیلی دانشجویان(کارشناسی) ترم آخر 1394 / 02 / 23
  اطلاعیه ثبت‌نام درکلاس‌های متمرکز نیم‌سال دوم 93-94 1394 / 02 / 07
  تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 93-94 1393 / 11 / 07
  زمان انتخاب واحد و اخذ مرخصی، حذف و اضافه و شروع نیمسال دوم 93-94 1393 / 10 / 28
  ارائه دروس نیم‌سال دوم 94-93 1393 / 10 / 13
  اطلاعیه ثبت‌نام درکلاس‌های متمرکز قم نيم‌سال دوم 93-92 1393 / 02 / 01
  محدوده امتحانی دروس زبان تخصصی و مبادی فقه و اصول 1390 / 10 / 22

  صفحه‌ها