السلام عليک يا غريب الغربا ، يا معين الضعفا ، يا ابا الحسن ، يا علي ابن موسي ، ايها الرضا (ع)
  سالروز شهادت هشتمين اختر تابناک ولايت و امامت ، خورشيد پور نور ايران زمين ، امام رضا عليه السلام تسليت باد
  .


  ترجمه منظوم سخنان امام رضا علیه السلام
  1 ـمِن اَخلاقِ الاَنبیاء التَّنّظُّف
  نظافت موجب پاكى جسم است           نظافت مایـه آرام جـان است
  امـام هشتمین فرمود بـا خلق           نظـافت شیـوه پیغمبران است
   2 ـ صاحِبُ النّعمَةِ یَجِبُ ان یُوَسِّعَ عَلى عِیالِهِ
  توانگر را بوَد واجب كه بخشد              زن و فـرزند را از مال دنیـا
  دهـد وسـعت به امر زندگانى           بـه شـكر نعـمت حى ّ تـوانا
  3 ـمَن لَم یَشكُرِ المُنعِمَ مِن المَخلوقین لَم یَشكُر اللهَ عزّوجلّ
  شـنیده ام كه علـى بن موسـى كاظم                خدیو طوس، بفـرمـود نكته اى زیبـا
  كسى كه نیكویى خلق را نداشت سپاس      نكـرده است سپـاس خداى بـى همتـا
   4 ـ الایمانُ اداءُ الفرائضِ و اجتِنابُ المَحارِم
  فرمود رضــا امام هشتم:           انجام فرائــض است ایمان
  دورى ز محرّمات و زشتى             پرهیز ز ناصواب و عصیان
   5 ـلَم یَخُنكَ الاَمین، وَ لكِن ائتَمَنتَ الخائِنَ
  كسى كه بیـم ندارد ز كردگار علیم           وِرا به خدمت خلق خدا مكن تعیین
  امین نكرده خیانت، تو از ره غفلت             امین شمـرده خیـانت شعار بدآیین
   6 ـ الصَّمتُ بابٌ مِن ابوابِ الحِكمة
  زبـان تو گـر تحـت فرمان نباشد                خموشـى گزیـن، تا نیفتى به ذلـّت
  على بن موسـى الرضا راست پندى:       سكوت است بابـى ز ابواب حكمت
   7 ـ صدیقُ كُلِّ امْرِئٍ عَقلُهُ و عَدُوُّه جَهلُهُ
  بــه نزدیـك نـادان بـوَد تـار گیتى                         ز دانـش بكـن گـیتـى تـار روشـن
  بفرمود فرزنـد موســى بـن جعفـر:           تو را عقل یار است و جهل است دشمن
   8 ـ التَّوَدُّدُ الى النّاسِ نِصْفُ العَقلِ
  همیشـه در پـى تیـمـار بینـوایان باش             كمك به خلق، ز كردار خـالق احـد است
  امام راست در این رهگذر، كلامى نغـز:         كه در معاشرت خلق، نیمى از خرد است
   9 ـ التَوَكُلُ اَن لاتَخافَ اَحداً اِلاّ اللهَ
  بزن بـر لطـف حق دست توكل               كـه لطف ایـزدى باشد تو را بس
  توكـل آن بـوَد كـاندر دو عالم                   به غیر حق نـترسى از دگر كس
   10 ـ اَفْضَلُ ما توصَلُ به الرَّحِمِ كفُّ الاَذى عَنْها
  فرمـود رضـا ولـى ّ مـطـلق                گنجینـه علم و فضل و احسـان
  بهتر صلـه رحـم به گیتى است                  خـوددارى از گـزنـد ایشـان
   
  نیایش هاى حضرت رضا علیه السلام
   
  بارالها!
  در پیشگاه تو ایستاده ام و دستهایم را بسوى تو بلند كرده ام آگاهم كه در بندگى ات كوتاهى نموده و در فرمانبرى ات سستى كرده ام،
  اگر راه حیا را مى پیمودم از خواستن و دعا كردن مى ترسیدم...
  ولى …پروردگارم! آن گاه كه شنیدم گناهكاران را به درگاهت فرا مى خوانى و آنان را به بخشش نیكو و ثواب وعده مى دهى ... براى پیروى ندایت آمدم و به مهربانى هاى مهربانترین مهربانان پناه آوردم و مرا از دلهره ملاقاتت درامان دار و مرا از خاصّان و دوستانت قرار ده پیشاپیش، خواسته و سخنم را آنچه سبب ملاقات و دیدن تو مى شود قرار دادم اگر با این همه، خواسته ام را رد كنى  امیدهایم به تو به یأس مبدّل مى گردد همچون مالكى كه از بنده خود گناهانى دیده و او را از درگاهش رانده و آقایى كه از بنده اش عیوبى دیده و از جوابش سر باز مى زند.
  واى بر من اگر رحمت گسترده ات مرا فرانگیرد اگر مرا از درگاهت برانى ، پس به درگاه چه كسى روى كنم؟
  اگر براى دعایم درهاى قبول را گشوده و مرا از رساندن به آرزوهایم شادمان گردانى ، چونان مالكى هستى كه لطف و بخششى را آغاز كرده و دوست دارد آن را به انجام رساند، و مولایى را مانى كه لغزش بنده اش را نادیده انگاشته و به او رحم كرده است.
  در این حالت نمى دانم كدام نعمتت را شكرگزارم؟
  ... آیا آن هنگام كه به فضل و بخششت از من خشنود شده، و گذشته هایم را بر من مى بخشایى ؟
  ... یا آن گاه كه با آغاز كردن كرم و احسان بر عفو و بخششت مى افزایى ؟
  پروردگارا!
  خواسته ام در این جایگاه، یعنى جایگاه بنده فقیر ناامید، آن است كه...
  گناهان گذشته ام را بیامرزى و در باقیمانده عمرم مرا از گناه بازدارى و پدر و مادرم را كه دور از خانه و خانواده و غریبانه در زیر خاكها خفته اند، ببخشى.
  ... تنهایى شان را با انوار احسانت از بین ببرو وحشتشان را با نشانه هاى بخششت به انس بدل كن و به نیكوكارشان دم به دم نعمت و شادمانى بخش و به گناهكارشان مغفرت و رحمت عطا كن تا به لطف و مرحمتت ازخطرات قیامت درامان باشند به رحمتت در بهشت ساكنشان گردان و بین من و آنان در آن نعمت گسترده شناسایى برقرار كن تا مشمول شادمانى گذشته وآینده شویم.
  اگر در كارهایم چیزى سراغ دارى كه مقامشان را بالا مى برد و بر اكرامشان مى افزاید، آن را در نامه اعمالشان قرار ده،
  و مرا در رحمت با آنان شریك كن و آنان را مشمول رحمتت بگردان، همچنان كه مرا در كودكى تربیت كردند.