نظرسنجی دانشجویی از برگزاری آزمون های نیم­سال دوم سال تحصیلی 1400-1399

    بدینوسیله به آگاهی دانشجویان گرامی که در آزمون‌های پایان نیم­سال دوم سال تحصیلی 1400-1399 شرکت کرده‌اند می‌رساند که این دسته از دانشجویان می‌بایست از 1400/04/14 تا 1400/04/25  با ورود به صفحه کاربری خود در قسمت سامانه خدمات آموزشی نسبت به انجام نظرسنجی پیرامون آزمون ها اقدام کنند.

    شایان ذکر است مشاهده نمرات منوط به انجام نظر سنجی می باشد.

    در صورت وجود ابهام و سوال در این خصوص، دانشجویان می‌توانند از طریق پیامگاه (واقع در سامانه دروس) مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی، قسمت ارزیابی عملکرد و بهبود روش­‌ها نسبت به رفع ابهام اقدام نمایند و سوالات خود را مطرح فرمایند.

    ضمنا شماره تماس 32113760 (025) جهت بررسی موارد در اختیار دانشجویان گرامی می باشد.

    مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی