دانشجويان گرامي مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت اطلاع از زمان اعلام نمرات ميان ترم و بررسي درخواست هاي تجديد نظر به نكات زير توجه نماييد:
    1. نتايج آزمون تشريحي ميان ترم كليه دروس مقطع كارشناسي و نتايج آزمون تشريحي ميان ترم دروس جبراني مقطع كارشناسي ارشد روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 بر روي سايت، سامانه خدمات آموزشي آيكون اطلاعيه نمرات ترم قابل مشاهده می باشد.

    2. از روز اعلام نتايج به مدت 3 روز (1400/03/18 لغايت 1400/03/20 ساعت 12:00 ظهر) فرصت ثبت درخواست تجديد نظر براي نمرات ميان ترم كليه دروس مقطع كارشناسي و دروس جبراني مقطع ارشد، در قسمت اطلاعيه نمرات ترم را خواهيد داشت. در ضمن دقت داشته باشيد پس از تاريخ مقرر به درخواست هاي تجديد نظر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

    منتظر اطلاعيه هاي بعدي ما باشيد.
    موفق باشيد
    واحد امتحانات