قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی

    محدوده امتحاني درس جامعه شناسي آموزش و پرورش  با كد 18416 از اول تا پایان درس 9 است. بنابراین دروس11،10 و 12 حذف می‌باشد.