به نام خدا

   مسابقه کتابخوانی "انتخاب صالحان"

  مهلت پاسخگویی به مسابقه از  1400/03/01 تا  1400/03/31

  دانشجویان گرامی برای شرکت در این مسابقه به سامانه ارتباطات فرهنگی قسمت مسابقات فرهنگی

  مراجعه نموده و از جوایز مسابقه بهره‌مند شوند

  - سه نفر  100 هزارتومان از بین برندگان

  یک نفر 50 هزار تومان از بین شرکت کنندگان

  به همراه امتیاز فرهنگی برای شرکت کنندگان

  برای اطلاعات بیشتر با شماره 32908193 داخلی 360 و 371

  یا شماره مستقیم فرهنگی 32113757 تماس بگیرید.