دانشجويان گرامي مقطع ارشد به اطلاع مي رساند مهلت ارسال مقاله درس روش تحقيق در قرآن و سنت تا 10 اسفند ماه تمديد شد. در ضمن دقت داشته باشيد تا تاريخ 30 بهمن ماه مقالات را از طريق سامانه ارسال و دريافت تحقيقات ارشد ارسال نماييد و از اول تا دهم اسفندماه با توجه به شروع نيمسال دوم 00-99 مقالات را از طريق ايميل استاد محترم به نشاني jafarahmadi@iki.ac.ir ارسال نماييد. لازم به ذكر است دانشجوياني كه مقالات را قبلاً ارسال كرده اند نیز امكان ويرايش و ارسال مجدد را دارند.
    موفق و پيروز باشيد
    واحد امتحانات