نظرسنجی دانشجویی از برگزاری آزمون های نیم­سال نخست سال تحصیلی 1400-1399

    بدینوسیله به آگاهی دانشجویان گرامی که در آزمون‌های پایان نیم­سال نخست سال تحصیلی 1400-1399 شرکت کرده‌اند می‌رساند که این دسته از دانشجویان می‌بایست از 4/11/1399 تا 17/11/1399  با ورود به صفحه کاربری خود در قسمت سامانه خدمات آموزشی نسبت به انجام نظرسنجی پیرامون آزمون ها اقدام کنند.

    شایان ذکر است مشاهده نمرات منوط به انجام نظر سنجی می باشد.

    در صورت وجود ابهام و سوال در این خصوص، دانشجویان می‌توانند از طریق پیامگاه (واقع در سامانه دروس) مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی، قسمت ارزیابی عملکرد و بهبود روش­‌ها نسبت به رفع ابهام اقدام نمایند و سوالات خود را مطرح فرمایند.

    ضمنا شماره تماس 32113760 (025) جهت بررسی موارد در اختیار دانشجویان گرامی می باشد.

    مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی