بسمه تعالی

  اطلاعیــــه تقــــویم آمــــوزشی نیــــم‌سال دوم 1400-1399

  قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

  بدین وسیله تقویم آموزشی نیم‌سال دوم 1400-1399 به آگاهی می‌رسد.

  شایسته است دانشجویان محترم در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد و یا اخذ مرخصی اقدام فرمایند.

  نوع برنامه

  تاریخ

  درخواست مرخصی

  15/11/1399  تا  18/11/1399

  انتخاب واحد

  15/11/1399  تا  18/11/1399

  شروع نیم‌سال

  23/11/1399

  شروع کلاس‌ها

  2/12/1399

  حذف و اضافه

  9/12/1399  تا  11/12/1399

  حذف اضطراری و حذف ترم

  از 16/12/1399  تا 5 هفته قبل از امتحانات پایان ترم

  آزمون میان‌ ترم

  11/2/1400  تا  31/2/1400

  امتحانات پایان ترم

  1/4/1400  تا  12/4/1400

   

  تذکرات:

  1. اطلاعیه تکمیلی شامل لیست دروس ارائه‌شده  و تذکرات مربوطه و همچنین برنامه کلاس‌های آن‌لاین بعد از امتحانات پایان ترم بارگذاری می‌شود.

  2. چنانچه دانشجویی  اقدام به انتخاب واحد و یا اخذ مرخصی نکند غایب محسوب شده و از ادامه تحصیل محروم می‌شود.

  3. سؤالات مربوط به انتخاب واحد را می‌توانید از واحد خدمات آموزشی دانشجویی (داخلی 221 آقای موحدی) بپرسید.

   

  اداره خدمات آموزشی

  مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری

  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ر‌ه