قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی

    درس 12 «جامعه شناسی آموزش و پرورش با کد 18416» حذف می‌باشد و در امتحان نمی‌آید.