به اطلاع كليه دانشجويان محترم مقطع كارشناسی ارشد می رساند با توجه به درخواست های دانشجويان و بنابر تصميم مدیر محترم آموزش، مهلت ارسال فعاليت های پژوهشی تا تاریخ (99/11/15) مجدد تمديد شد. لازم به ذكر است تاريخ اعلام شده به هيچ وجه تمديد نخواهد شد و تحقيقات ارسالی پس از اين تاريخ قابل پذيرش نمی باشد.

    منتظر اطلاعيه های بعدی ما باشيد.

    موفق و پيروز باشيد

    واحد امتحانات