قابل توجه دانشجویان محترم

    محدوده امتحاني درس عربي 1  با كدهاي  11202 و 12202 و 12203 و 88005  در مقطع كارشناسي تا پايان درس 20 می‌باشد و درس‌هاي 10 و21 و22و23و24 حذف شده است و در امتحان نمی‌آید.