جهت ثبت‌نام به لینک زیر مراجعه فرمایید:

    http://free.iki.ac.ir/StudentRegVirtual/609