به اطلاع كليه دانشجويان محترم مقطع كارشناسی ارشد می رساند مهلت ارسال فعاليت های پژوهشی تا پایان آزمون های پایان ترم (99/11/02) تمديد شد. لازم به ذكر است تاريخ اعلام شده به هيچ وجه تمديد نخواهد شد و تحقيقات ارسالی پس از اين تاريخ قابل پذيرش نمی باشد.

    منتظر اطلاعيه های بعدی ما باشيد.

    موفق و پيروز باشيد

    واحد امتحانات