با پیگیری های صورت گرفته سایت کلاس آنلاین دانشگاه مجازی در فهرست سایت های تعرفه ترجیهی سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت شده است به همین جهت ترافیک مورد استفاده دانشجویان برای کلاس آنلاین  نیم بها شده است

    لازم به ذکر است نظارت بر اعمال یا عدم اعمال تعرفه ترجیحی توسط اپراتورها برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در خصوص عدم اعمال توسط اپراتورها با روش های زیر تماس بگیرید:
    تلفن: ۱۹۵
    سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات www.195.ir
    وب سایت سازمان تنظیم www.cra.ir