به اطلاع دانشجویان محترم می‌رسد همانطور که در تقویم تحصیلی نیم سال اول 1400-1399 اعلام  گردید زمان حذف و اضافه از تاریخ 25/6/1399 تا 27/6/1399 می‌باشد دانشجویان گرامی در صورت تمایل می‌توانند در قسمت خدمات آموزشی، گزینه حذف و اضافه اقدام به حذف و یا اضافه واحد نمایند.

    در ضمن دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشدند می‌توانند در ایام حذف و اضافه در قسمت انتخاب واحد اقدام به انتخاب واحد کنند تا در صورت تأیید شورای آموزش حداقل واحد برایشان ثبت شود.