قابل توجه دانشجویان محترم

    به اطلاع می‌رسد نظر به همزمانی زمان انتخاب واحد با ایام عزاداری آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام انتخاب واحد نیم سال اول 1400-1399تا تاریخ 1399/6/12 تمدید شد.

    عدم اقدام نسبت به انتخاب واحد و یا اخذ مرخصی غیبت محسوب شده و موجب اخراج دانشجو می‌شود.

    موفق باشید