قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی

  تقویم آموزشی نیم‌سال دوم  99-98 به شرح ذیل به آگاهی می‌رسد دانشجویان محترم موظفند با در نظر داشتن تذکراتی که در پی می‌آید در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد و یا اخذ مرخصی اقدام نمایند.

  انتخاب واحد:                     28/10/98   تا   30/10/1398
  درخواست مرخصی:            28/10/98   تا   30/10/1398
  شروع نیم‌سال:                   1/11/1398
  شروع کلاس‌های آنلاین:       5/11/1398

  حذف و اضافه:                   12/11/98   تا   14/11/1398
  حذف ترم و حذف اضطراری: 19/11/1398        تا 5 هفته پیش از آزمون‌های پایان ترم.

  تذکرات:

  1. جدول دروس ارائه‌شده شامل عنوان درس، متن آموزشی و محدوده آن، دروس پیش‌نیاز و هم نیاز و نام استاد را می‌توانید در صفحه اول سایت دانشگاه، قسمت برنامه‌های آموزشی، دروس ارائه شده کارشناسی مشاهده نمائید.

  2. دروس ارائه شده بر اساس ورودی دانشجویان تنظیم شده است لذا سعی شود اولویت انتخاب واحد بر اساس دروس ارائه شده به گروه خودتان (لینک آن در صفحه انتخاب واحد وجود دارد) باشد.

  3. درس درآمدي بر منطق با كد 11319 براي ورودیهای قبل از 98 مقطع کارشناسی در رشته هاي  تاريخ،  علوم قرآنی، علوم تربيتي،  اخلاق  و  اديان  به عنوان درس اختياري است و الزامی در اخذ آن نمی‌باشد.

  4. رعایت پیش نیار و هم نیاز دروس در هنگام انتخاب واحد الزامی است.

  5. برای جلوگیری از تداخل کلاس‌های آنلاین برنامه کلاسها‌ در زمان انتخاب واحد در صفحه اول سایت بارگذاری می‌شود.

  6. در صورت ضرورت چنانچه تداخل کلاسی بوجود آید، دانشجو می‌تواند یک درس را از طریق کلاس زنده و درس دیگر را از آرشیو صوتی استفاده کند.

  7. به دانشجویانی که به صورت منظم در کلاس‌های آن‌لاین شرکت کنند یک نمره به عنوان نمره کلاسی تعلق خواهد گرفت.

  8. در صورت نیاز راهنمای انتخاب واحد را در قسمت راهنمای کاربران مطالعه کنید.

  9. دانشجویی که اقدام به انتخاب واحد و یا اخذ مرخصی نکند غایب محسوب شده و از ادامه تحصیل محروم می‌شود.

  10. اگر دانشجویی در زمان مقرر موفق به انتخاب واحد نشود لازم است در اولین فرصت مستندات خود را به پیوست نامه پورتالی به دانشگاه ارسال کند چنانچه  شورای آموزش عذر وی را موجه بداند حداقل واحد برایش ثبت خواهد شد.

  11. هر نوع تخلف انتخاب واحد از قبیل: عدم رعايت حداقل و حداکثر واحد و يا رعايت نکردن پيش‌نياز و... را در زمان حذف و اضافه اصلاح کنيد، در غیر این صورت تبعات آن به عهده دانشجو مي‌باشد.

  12. چنانچه تمام یا تعدادی از واحدهای باقیمانده‌ دانشجویان ترم آخر ارائه نشده باشد در صورت درخواست این افراد، دروس ارائه نشده به صورت خودخوان  به آن‌ها ارائه می‌شود. توجه داشته باشید دروس خودخوان هیچ‌گونه برنامه آموزشی اعم از کلاس و استاد ندارد اما امتحانات آنها همانند دروس ارائه شده، در دو مرحله، ميان ترم (كتاب باز و تشريحي) و پايان ترم (حضوري و تستي) برگزار مي گردد.

  13. زمان درخواست دروس خودخوان همزمان با تاریخ انتخاب واحد می‌باشد و به درخواست‌های بعد از انتخاب واحد ترتیب اثری داده نمی‌شود.

  14. سؤالات و ابهامات مربوط به انتخاب واحد را می‌توانید از واحد خدمات آموزشی دانشجویی (داخلی 221 آقای موحدی) بپرسید.