قابل توجه دانشجویان گرامی

    محدوده امتحانی درس «منتخب متون عرفان عملي» با كد 16410، فصل هاي اول تا چهارم می باشد و بقيه كتاب جهت مطالعه آزاد است.